hazerofset.com hazerofset.com - Hazer Ofset

hazerofset.comWebsite Profile

Title: Hazer Ofset
Keywords:
Description:Hazer Ofset ANA SAYFA HAKKIMIZDA MATBAA REKLAM PROMOSYONLAR REFERANSLAR ?LET???M KURUMSAL REKLAM ??ZüMLER? Hazer Ofset kuruldu?u ilk günden bu yana mü?teri memnuniyetine ger?ek anlamda ?nem veren bir
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

hazerofset.com Information

Website / Domain:hazerofset.com
Website IP Address:31.207.86.11
Domain DNS Server:ns2.cviiz.net,ns1.cviiz.net

hazerofset.com ranks

Alexa Rank:15209357
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

hazerofset.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$7,994
Daily Revenue:$21
Monthly Revenue:$657
Yearly Revenue:$$7,994
Daily Unique Visitors:2,015
Monthly Unique Visitors:60,450
Yearly Unique Visitors:735,475

hazerofset.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Sat, 22 Sep 2018 19:19:57 GMT

hazerofset.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

hazerofset.com Similar Website

Domain WebSite Title
hazerproducts.com Hazer Products
reifenhazer.de Reifen Hazer - Reifenh?ndler
hazerfitnessgroup.com Welcome to Hazer Resources
ofset.org Planet OFSET
gdofset.com GD Ofset
mapaofset.com MAPA OFSET
efektofset.com Efekt Ofset
kutuambalaj.com Gümü? Ofset
a4ofset.com A4 Ofset
ideofset.com ?de Ofset
berkayofset.com Berkay Ofset
detayofset.com Detay-Ofset |
vatanofset.com Vatan Ofset
enkarofset.com Enkar Ofset
ersanofset.com.tr ERSAN OFSET
marifetofset.com Marifet Ofset
atlasofset.com.tr Atlas Ofset
atakofset.com.tr Atak Ofset

hazerofset.com Alexa Rank History Chart

hazerofset.com aleax

hazerofset.com Html To Plain Text

Hazer Ofset ANA SAYFA HAKKIMIZDA MATBAA REKLAM PROMOSYONLAR REFERANSLAR ?LET???M KURUMSAL REKLAM ??ZüMLER? Hazer Ofset kuruldu?u ilk günden bu yana mü?teri memnuniyetine ger?ek anlamda ?nem veren bir firmad?r. Projelere, kendini mü?terinin yerine koyan bir anlay??la yakla??r, mü?terinin i?ini ve i? ak???n? kavrar ve en uygun ve kapsaml? ??zümleri ara?t?r?r ve üretir. Promosyon, firmalar?n kendilerini yada ürünlerini tan?tmak ve mü?terilerinin be?enisine sunmak i?in kulland?klar? en etkili reklam stratejilerinden birisidir. Mü?terileriniz i?in günlük ya?am?n bir par?as? olan bu ürünler hedef kitlenize en h?zl? ?ekilde ula?man?z? sa?lar. Firman?z i?in alt?n de?erinde olan bu ürünler i?in Hazer Promosyon'u takip etmeye devam edin ! Katalog, Bro?ür Tan?t?m materyallerinden en ?ok kullan?lanlar?ndan biri de kataloglard?r. Kataloglar tan?t?m?n da ?tesinde kullan?c?n?n i?ini kolayla?t?rma g?revini de üstlenir. Ambalaj, ?anta, Bask?l? Materyaller Yüksek kalitede bristol karton, kraft veya fantezi ka??t ?e?itleri kullan?larak üretilen, dip ve a??z takviyesiyle sa?lamla?t?r?labilen karton ve ka??t ?antalar?m?zda kaliteyi sunuyoruz Logo, Kartvizit, Kurumsal Kimlik Günümüzde bir?ok kurulu?, art?k toplam kalite anlay???n? benimsemi? ve kurumsal bir stratejiyle kurumsall???n? sunma ?abas? ve gayreti i?ine girmi?tir. Bu ba?lamda Hazer Ofset mü?terilerini profesyonel ??zümler sunar. Reklam ??züm Orta??n?z Her türlü reklam ihtiyac?n?z? tek kanaldan ??züme ula?t?r?n. Hazer Ofset kuruldu?u ilk günden bu yana mü?teri memnuniyetine ger?ek anlamda ?nem veren bir firmad?r. Projelere, kendini mü?terinin yerine koyan bir anlay??la yakla??r, mü?terinin i?ini ve i? ak???n? kavrar ve en uygun ve kapsaml? ??zümleri ara?t?r?r ve üretir. Misyonumuz kendi i?imizi en iyi ?ekilde yapmak ve bu sayede sizlere en fazla fayday? sa?lamakt?r. Tasar?m ve teknoloji dünyas?n? takip etmek, gerekli ??kar?mlar? yapmak ve elde etti?imiz bilgileri sizlerle payla?mak, bu sayede yeni i? f?rsatlar?, ortak fikir ve projeler geli?tirmek ?nceliklerimiz aras?ndad?r. A??khava Reklamc?l??? Tabela, Pilon Tabela, Totem Tabela, Ara? Giydirme A??k hava olmak üzere tüm d?? ve i? mekan reklam tasar?m ve uygulama hizmetlerini profesyonelce sa?lamaktay?z. Yap??t?rma, ara? kaplama, tabela üretimi ve montajlanmas?, totem üretimi ve montajlanmas? gibi firma i?in büyük gereklilikleri olan reklam uygulamalar? firmam?z taraf?ndan profesyonelce icra edilmektedir. Reklam hizmetleri de, her sekt?rde oldu?u gibi kalite isteyen bir sekt?rdür. Hazer Ofset & Reklam faaliyet g?stermi? oldu?u di?er alanlarda oldu?u gibi a??k hava reklamc?l???nda da kulland??? teknoloji, ekipman ve deneyimli eleman kadrosu ile rakip firmalardan ayr?lmaktad?r. 65 YILLIK TECRüBE Hazer Ofset & Reklam kurudu?u 1957 y?l?ndan buyana, sekt?rdeki tüm geli?meleri, teknolojileri yak?ndan takip ederek, bunu tecrübesiyle harmanlay?p mü?terilerine sundu?u hizmeti en üst seviyede tutar. 2000 üZER?NDE TAMALANMI? PROJE Tamamlad???m?z her proje bizim i?in gurur, ba?lad???m?z her proje bizim i?in yeni bir heyecand?r. ?lk günkü kalite anlay??? ve heyecan?m?zla tamamlad???m?z her i?te mü?terilerimizin yüzünü güldürmeyi hedef olarak belirledik ve ayn? yolda devam ediyoruz. 500 DEN FAZLA üRüN ?E??D? Totem tabeladan, usb diske kadar yüzlerce ürün üzerinde firman?z?n reklam?n? g?rüntüleyebiliyoruz. Mü?terilerimize sundu?umuz yüzlerce ürün ?e?idi ile Afyonkarahisar'da ilklerin ?ncüsü olman?n gururunu ya??yoruz. Ofset Bask? Firma kataloglar?, bro?ürler, kartvizit, ins?rt, bas?l? g?rsel materyaller Grafik departman?m?zdaki uzman personelimizce mü?teri istek ve amac?na uygun olarak tasar?m ve taslaklar? haz?rlan?r ve mü?teri onay?na sunulur. Mü?teri taraf?ndan onaylanan ürünler renk ay?r?m? ve ofset haz?rl?klar? yap?larak üretim program?na al?n?r. Bask? i?lemi tamamlanm?? ürünler daha ?nce planlamas? yap?lm?? üretim band?na y?nlendirilir. Giyotin kesim, U.V. Lak, Gofre, Yald?z, Selefon, Kesim, Yap??t?rma, Spiral v.b. i?lemlerin bir ya da bir ka?? uygulanarak ürünler son kalite kontrol ve onay b?lümüne al?n?p ambalajlan?r ve sevkiyata haz?r hale gelir. E-POSTA L?STEM?ZE KAYDOLUN E-Posta listemize kat?l?n, firmam?z ve ürünlerimiz hakk?ndaki en son yenilik ve geli?melerden an?nda haberdar olun. Email address (?) This field should be left blank KATIL Please wait... B?ZE ULA?IN Bas?n Cad. No:20, 03100 Afyonkarahisar, Türkiye +90 272 215 10 11 +90 272 213 35 44 info@hazerofset.com B?ZDEN HABERLER Web sitemiz tamamen yenilenmi? yeni yüzü ile yay?na girdi.26 Ekim 2015 ? 2015 Hazer Ofset. Tüm Haklar? Sakl?d?r. Powered by CVIIZ

hazerofset.com Whois

Domain Name: HAZEROFSET.COM
Registrar: IHS TELEKOM, INC.
Sponsoring Registrar IANA ID: 1091
Whois Server: whois.ihs.com.tr
Referral URL: http://www.ihs.com.tr
Name Server: NS1.CVIIZ.NET
Name Server: NS2.CVIIZ.NET
Status: ok https://icann.org/epp#ok
Updated Date: 29-apr-2016
Creation Date: 29-may-2005
Expiration Date: 29-may-2017
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-22T19:19:57Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en